by freepik

Rozwój inteligentnych miast 

Szacuje się, że do 2024 roku wartość rynku inteligentnego transportu osiągnie 130 miliardów dolarów. Błyskawiczna urbanizacja, pojazdy połączone w sieć, inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i technologie optymalizacji ruchu to główne czynniki wyzwalające rozwój Smart Cities. 

 

Smart Cities to sektor obejmujący produkty i usługi oparte na inteligentnych algorytmach, które mają na celu poprawę wydajności i jakości życia w miastach. Wykorzystanie danych ma pomóc w podejmowaniu długoterminowych decyzji planistycznych skoncentrowanych na zrównoważonym rozwoju. W związku z tym, wraz z ciągłą urbanizacją, w najbliższej przyszłości pojawia się coraz więcej inicjatyw i projektów dotyczących tego zagadnienia. Innymi słowy, już wszyscy wkrótce doświadczymy obcowania z technologią IoT codziennie, na masową skalę. 

 

Również pracownicy jednostek administracyjnych mogą wykorzystać zebrane dane, takie jak choćby trendy w zużyciu wody i energii elektrycznej, zanieczyszczeniach, przestępczości, ruchu ulicznym, by opracować lepszą politykę gospodarowania zasobami, która w konsekwencji zapewni mieszkańcom zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko życia.

 

Smart Szanghaj 

 

Analitycy z Juniper Research wskazali Szanghaj jako najbardziej inteligentne miasto na świecie. Badacze docenili przede wszystkim wykorzystanie rozwiązań chmurowych (cloud computing) w celu stworzenia szeregu połączeń między mieszkańcami, administracją i miejską infrastrukturą. Rozwiązanie to oferuje dla mieszkańców Szanghaju ponad 1000 różnych funkcjonalności. Cztery kolejne wyróżnione miasta to: Seul, Barcelona, Pekin i Nowy Jork. W badaniu oceniono transport, infrastrukturę, oświetlenie, zarządzanie zasobami miejskimi oraz łączność.

 

Naukowcy spodziewają się, że w 2026 roku same oszczędności energii w miastach stosujących inteligentne rozwiązania osiągną łącznie wartość 96 miliardów dolarów. W większości przypadków wdrożenie technologii smart będzie więc po prostu opłacalne dla samorządów. 

 

Aby rozwój inteligentnych miast przebiegł w sprawny sposób, potrzeba także zaangażowania mieszkańców – ludzi, którzy angażują się w życie społeczności, pracują na rzecz poprawy i wykorzystania technologii w codziennym sprawach.  Działając razem, dzieląc wspólne cele i wartości, znacznie łatwiej jest zintegrować nowe technologie z potrzebami ludzi. 

 

Prognozy

 

Rozwój Smart Cities już w 2022 roku ma zapewnić:

– rozwój i zwiększanie bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych i autonomicznych,

– zmniejszenie wykluczenia cyfrowego i zdobywanie cyfrowych kompetencji, 

– ulepszenia w inteligentnych łańcuchach dostaw, 

– upowszechnienie się bezprzewodowego dostępu do energii,

– zwiększenie liczby czujników IoT, które odpowiedzialne będą za śledzenie m.in. jakości powietrza, zużywania zasobów naturalnych, zdrowia i aktywności mieszkańców miast, szybsze wprowadzanie usprawnień życia. 

 

Polscy samorządowcy już także zaczynają swoją przygodę z technologiami Smart Cities, o czym będziemy regularnie informować na naszej stronie.

 

Michał Koch