by freepik

Chcemy prawa do Smart Cities

Smart Cities to miasta, których infrastruktura kontrolowana jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pozwalają na to rozwiązania inteligentnego zarządzania cyfrowymi sieciami telekomunikacyjnymi, systemy czujników i znaczników oraz specjalne oprogramowanie. 

 

W Smart City żyje się łatwiej i lepiej. Samo sterowanie światłami drogowymi sprawia, że ruch samochodowy i pieszy przebiega sprawniej. Dostęp do bieżących informacji na temat czasu oczekiwania na transport zbiorowy, ułatwia korzystanie z niego. Dochodzi do tego zinformatyzowane lub nawet zrobotyzowane zarządzanie infrastrukturą techniczną, a także wsparcie funkcjonowania władz samorządowych i podległych im instytucjom kultury, ochrony zdrowia, sportu oraz opieki społecznej. 

 

Technologia szybsza od prawa

Coraz więcej samorządów zainteresowanych jest takimi rozwiązaniami. Jednak zanim Smart Cities staną się powszechne upłynie więcej czasu niż to rzeczywiście niezbędne. Główną przeszkodą jest prawo, które nie nadąża za rozwojem technologicznym. By wdrożyć rozwiązania inteligentnych miast potrzebne są między innymi przejrzyste przepisy, szczególnie w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej. Smart Cities to przecież w dużej mierze zbieranie, przesyłanie i analizowanie danych.

 

Regulacje prawne niezbędne dla Smart Cities powinny pojawić się zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. 

 

Dla wielu rozwiązań inteligentnych miast podstawą jest sprawna sieć 5G, tymczasem w Polsce ciągle mamy problemy z prawnym zabezpieczeniem wdrożenia tej technologii. Powstawanie stacji bazowych niejednokrotnie spotyka się z oporem władz lokalnych i mieszkańców. Mniejsze opory budzi natomiast, rozwijająca się także w Polsce, sieć LoRAWAN (protokół i system komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu o małej mocy, przeznaczony do zastosowań komunikacji między urządzeniami internetu rzeczy). Urządzenia tego typu są po prostu łatwiejsze w instalacji. 

 

Praca u podstaw

Smart Cities to rozwiązania przyszłości, które już pojawiają się na całym świecie. Do ich pełnego wdrożenia potrzebujemy poważnych zmian zarówno w prawie, jak i mentalności. Zaufanie, które budujemy wobec nowych technologii, pozwalających na poprawę funkcjonowania miast i lepszą jakość naszego życia, musimy budować na solidnych podstawach. 

 

Aby do tego dojść potrzebna jest współpraca władz lokalnych i krajowych, a także żmudnie wypracowane rozwiązania prawne. Dopiero to pozwoli nam w pełni korzystać z (dostępnych już) rozwiązań inteligentnych miast.

 

Klaudia Wojciechowska