Technologia usprawni parkowanie

Kierowcy szukający wolnego miejsca parkingowego jeszcze bardziej korkują miasta, emitują też więcej spalin. Powstawanie nowych miejsc parkingowych czy parkingów wielopoziomowych nie stanowi jednak dla włodarzy wielu miast priorytetu. Obecny trend to raczej zniechęcanie kierowców. Dla tych, którzy muszą poruszać się samochodem, istotne staje się skuteczniejsze zarządzanie miejscami parkingowymi. Można to osiągnąć dzięki nowoczesnym technologiom.

 

Znalezienie miejsca parkingowego w centrum każdego większego miasta w Polsce jest dla kierowców ogromnym wyzwaniem. Krążenie po mieście w poszukiwaniu miejsca to dodatkowy element tworzący korki i zwiększający emisję spalin. Rosnąca liczba samochodów sprawia, że potrzeba jest kolejnych miejsc parkingowych, a miasta nie są z gumy. 

 

Samorządy szukają sposobów, by rozwiązać te problemy bez konieczności wyznaczania kolejnych miejsc czy budowania kolejnych parkingów. Pośród pomysłów pojawiają się rozwiązania łączące ekonomię z ekologią jak chociażby sharing economy czyli ekonomia współdzielenia. Dotychczas to pojęcie dotyczyło głównie wypożyczania na minuty pojazdów, ale tak samo może działać współdzielenie miejsc parkingowych. Pozwoliłoby to na bardziej efektywne zarządzanie i wykorzystywanie istniejących miejsc parkingowych, które często są niewidoczne z uwagi na usytuowanie na niezbyt wyraźnie oznakowanych parkingach lub takich zamykanych szlabanem. 

 

Innym sposobem szerszego wykorzystywania miejsc parkingowych jest multisharing. Dotyczy to chociażby miejsc parkingowych przy biurach, urzędach i sklepach, które w weekendy są nieczynne. Nie ma wtedy potrzeby blokowania miejsc do nich przynależnych przed innymi użytkownikami. Dodatkowo dla firm udostępniających swoje parkingi w dni wolne od pracy, gdy pracownicy są nieobecni w biurach, mogłoby to stanowić dodatkowe źródło dochodu. 

 

Smart parking

W lepszym planowaniu tych lub innych rozwiązań pomagają nowe technologie, które są jednym z elementów tworzenia smart cities. Są to przede wszystkim aplikacje, które pozwalają sprawdzić aktualne zapełnienie interesującego nas parkingu i zaplanować parkowanie z wyprzedzeniem. W aplikacji można sprawdzić nie tylko jeden konkretny parking, ale także inne miejsca parkingowe w pobliżu. W tym celu konieczne jest jednak jak najszersze wdrożenie technologii, by rzeczywiście wszystkie miejsca parkingowe w mieście objęte były odpowiednim monitoringiem i uwzględniane w systemie i aplikacji.

Również z wykorzystaniem aplikacji możliwe jest płacenie za miejsca parkingowe. Nie wymaga to już udania się do parkomatu, który często oddalony jest od miejsca, w którym udało się postawić samochód, by tam opłacić postój, a następnie wrócić do samochodu w celu umieszczania dowodu opłaty w widocznym miejscu. To wszystko wymaga czasu. Dzięki aplikacji możliwe jest szybkie i sprawne opłacenie postoju, a w przypadku jego przedłużenia dokonania dodatkowej opłaty bez konieczności powrotu do parkomatu. Jeszcze więcej korzyści przyniesie zintegrowanie dwóch systemów – wskazywania miejsc parkingowych i systemu opłat. 

 

Przyszłość to udostępnianie danych i integracja systemów zarządzania miastem. W przypadku parkowania pozwoli to kierowcom na szybsze znajdowanie odpowiedniego miejsca parkingowego i otrzymywanie wiadomości o koniecznych opłatach podawaną z wyprzedzeniem. Usprawni to parkowanie, zmniejszy korki w centrach miast i obniży emisję spalin, co wszystkim wyjdzie na dobre.