Przemysł 4.0 i rozwiązania IoT

Każdego roku firma Farnel przeprowadza badanie dotyczące internetu rzeczy. Pokazuje ono, w jaki sposób firmy angażują się we współpracę z partnerami w celu rozwijania IoT i rozwiązań na nim bazujących. W 2022 roku badanie przeprowadzane było od stycznia do marca. 

Tegoroczne badanie pokazało, że ważniejsze od samodzielnego tworzenia przez przedsiębiorstwa zamkniętych systemów, jest stawianie na standaryzację i interoperacyjność. Zmienił się też sposób wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w systemach IoT. Dzięki możliwościom wykorzystania jej do ulepszania projektów, systemów i do bardziej wydajnej pracy, chętniej sięgają po nią inżynierowie.

Pośród wykorzystywanych rozwiązań wskazano wszelkiego rodzaju czujniki, które służące do zbierania i przesyłania danych. Pojawiły się również  rozwiązania oparte na sieci LoRaWan. Ich wykorzystanie obejmuje z jednej strony urządzenia pomiarowe takie jak inteligentne liczniki energii elektrycznej, wodomierze radiowe czy czujniki pozwalające na kontrolę jakości powietrza, a z drugiej strony mogą być stosowane w produkcji, w tym nawet w browarnictwie.

 

Przemysł stawia na IoT

Badanie potwierdziło, że niezmiennie głównym obszarem zastosowania rozwiązań IoT jest Przemysł 4.0. 18 proc. pytanych wskazało właśnie takie wykorzystanie tej technologii. Rośnie też znaczenie internetu rzeczy w zarządzaniu energią. O ile w 2021 r. na takie wykorzystanie IoT wskazywało 10 proc. osób, to teraz już 16 proc. Rosnące ceny energii mogą przyspieszyć ten trend.

Rozwiązania związane z internetem rzeczy są wykorzystywane także w automatyce domowej, na co wskazuje 15 proc. badanych. Tylko 10 proc. mówi o inteligentnych miastach.

Najważniejszą kwestią przy korzystaniu z internetu rzeczy jest bezpieczeństwo. Obok niego jest komunikacja i łączność. Spadło natomiast znaczenie niezawodności urządzeń brzegowych. Możliwe, że wynika to z zapewnienia oczekiwanej jakości tych urządzeń i klienci przestali zwracać na ten aspekt uwagę, gdyż od dłuższego czasu jest satysfakcjonujący.

Szybkie zmiany

Badanie pokazuje jednocześnie, że rynek IoT zmienia się dynamicznie i dostawcy usług w tym zakresie powinni na bieżąco monitorować potrzeby i oczekiwania klientów, uzupełniać braki tam, gdzie odbiorcy je zauważają i utrzymywać dobry poziom w tych rejonach, z których są zadowoleni. Aspektem, na który szczególnie trzeba zwrócić uwagę jest poprawa produktywności produkcji. Wskazało to 30 proc. respondentów. 

Zwiększa się też liczba osób i przedsiębiorstw, które korzystają ze sztucznej inteligencji. W ciągu roku jest to wzrost z 39 proc. do 56 proc. Kolejnych 27 proc. respondentów stwierdziło, że rozważa wdrożenie SI w przyszłości. Wynika to zapewne z tego, że technologia ta staje się coraz bardziej dostępna i łatwiej ją zaimplementować.

 

Znikająca chmura

Badanie wykazało także, że zmienia się nasze podejście do rozwiązań chmurowych. O ile w 2021 r. z własnego rozwiązania tego typu korzystało 34 proc. badanych, obecnie jest to 26 proc. Wiele jest aspektów, które mają na to wpływ. Przede wszystkim utrzymanie własnego centrum przetwarzania danych staje się coraz trudniejszym i droższym rozwiązaniem, a rosnące ceny energii elektrycznej jeszcze to pogłębiają. Z drugiej strony rosnąca oferta usług dla IoT i coraz większe ich bezpieczeństwa sprawia, że migracja tego obszaru jest dla wielu lepszym rozwiązaniem. 

Według badaczy z Farnella tendencja ta się utrzyma, a rynek usług chmurowych będzie rosnąć. Oferujący takie usługi mogą liczyć na sukces.

W badaniu brały osoby zaangażowane w rozwój IoT. Z otrzymanych 2445 odpowiedzi do opracowania wyników wykorzystano 2263.