Rozwiązania IoT uratują przed powodziami

Dostawcy IoT na całym świecie oferują kompleksowe rozwiązania, które pomagają monitorować problemy związane z powodziami i kanalizacją, zmniejszając potencjalne szkody i koszty, które mogą paraliżować nieprzygotowane społeczności.

Firma StormSensor opracowała zaawansowany system diagnostyki burz, kanalizacji i wybrzeży, który wykorzystuje czujniki Scute, korzystając ze standardu LoRaWAN. Czujniki mierzą głębokość i prędkość wody oraz przesyłają dane bezprzewodowo. Umożliwia to proaktywne zarządzanie problemami z powodziami w całej społeczności. System pozwala użytkownikom wykrywać i mierzyć przepełnienia kanalizacji oraz analizować wpływ podnoszenia się poziomu wód na infrastrukturę. Zasięg jest wszechstronny, obejmujący całą sieć kanalizacyjną.

Wspomniany dostawca inteligentnych rozwiązań czujnikowych nawiązał współpracę z Fluves, deweloperem sieci czujników IoT. Oferowane rozwiązanie, które działa w ramach LoRaWAN, zapobiega przelewowi wód opadowych i zbiorników na szambo, natychmiastowo alarmując użytkowników, że wymagają one opróżnienia. Czujniki systemowe, które są wytrzymałe i niskiego kosztu, są montowane w studzienkach, cysternach, zbiornikach, kanałach ściekowych i mostach, co tworzy siatkę informacji. Dane systemowe informują o działaniach, które mogą zapobiec powodziom. Czujniki mogą nawet reagować na warunki suszy.

Dzięki interoperacyjności standardu LoRaWAN, można również dodawać komplementarne rozwiązania w celu poprawy przewidywania, wykorzystując więcej informacji o warunkach (monitorowanie włazów, pomiar opadów, itp.).

Powodzie i przepełnione kanały ściekowe stanowią zagrożenie dla życia i mienia na całym świecie. Bez odpowiednich systemów monitorowania te wydarzenia często kończą się katastrofami, które mają poważne konsekwencje dla utraty ekonomicznej, zakłóceń społecznych i szkód dla środowiska miejskiego. Rozwiązania IoT wyposażą nas w dane monitorowane w czasie rzeczywistymco oznacza proaktywne rozwiązania dla społeczności.